Impressum - Antun Mateš: The Enchanted Angler

Impressum

Knjiga je prvi put tiskana u Zagrebu 2004. godine. Knjigu je osmislio, napisao i oblikovao Antun Mateš. Sva prava pridržava autor i nasljednici. Nije dopušteno reproduciranje fotografija i prijepis tekstova u komercijalne svrhe. Autor dopušta citiranje tekstova i objavu nekih fotografija samo u znanstvene svrhe s tim da se istakne izvorno autorstvo.

Urednik:
Josip Zdunić

Autor koncepcije, teksta, dizajna i fotografija:
Antun Mateš

Dizajn naslovne stranice:
Danijel Popović

Prijelom stranica:
J&B Franjo Vesel, Danijel Popović

Lektor:
Žarko Anić - Antić

Stručni recenzent:
dr. Nikola Tvrtković

Stručni savjetnik:
Branko Jalžić - Bančo

Priprema za tisak:
J&B d.o.o.- In Art d.o.o.

Tisak, dorada i uvez:
J&B d.o.o.

CIP - Katalogizacija u publikaciji
Nacionalna i sveučilišna knjižnica - Zagreb

UDK 799.11 (497.5) (091)
639.2.052.2 (497.5) (091)

MATEŠ, Antun
Zaneseni ribar: zapisi, doživljaji i ulovi jednoga ribolovnog zanesenjaka / <tekst i fotografije> Antun Mateš. -
Zagreb: J & B, 2004-

ISBN 953-99019-3-6 (cjelina)

Knj. 1: Pastrve. - 2004

ISBN 953-99019-4-4

I. Športski ribolov - - Hrvatska - - Povijest

441118101

Autori fotografija:

 • Vlado Božić
 • Ivan Colner
 • Vlado Glavač
 • Hrvatski prirodoslovni muzej / Branko Jalžić - Bančo
 • Darko Kalman
 • Lovro Mateš
 • Matija Mateš
 • Branko Orozović
 • Branko Petrinić
 • Vladimir Prinz
 • Aleksandar Puškadija
 • Robert Rajtić
 • Josip Šipek
 • Jozo Vidalina
Portret autora snimio Ratko Mavar

Sve ostale fotografije, uključujući i režirane vinjete snimio je sam autor Antun Mateš. U knjizi su korišteni preslici iz revija, listova i knjiga iz prve polovice prošlog stoljeća i fotografije iz pismohrane obitelji Daut i Jeren.

Pojedine snimke iz privatnih arhiva ribolovaca koji su motiv istih fotografija također su upotrijebljene u knjizi pa im autor zahvaljuje na suradnji.

Back to top of the page
English Deutsch Hrvatski Glavatice i lipljani